English  /  中文  /  Espanol  /  日本語  /  Vietnam  /  Thai

แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน

  หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์
   
   
แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchangers)
ด้วยลักษณะเฉพาะของอลูมิเนียมทำให้ มันกลายเป็นวัสดุที่จำเป็นในอุตสาหกรรมแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนในทุกวันนี้ แผ่นอลูมิเนียม สำหรับ heat exchanger สามารถเคลือบด้วยทองเหลืองได้ง่ายและน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เป็นตัวน้ำความร้อนได้ดี และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของการใช้งานด้านนี้ Signi อลูมิเนียมผลิตและซัพพลาย แผ่นฟินอลูมิเนียม ที่ได้มาตรฐานด้วยคุณภาพสูง ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยายนต์และครัวเรือน การตอบสนองความต้องการของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา Signi อลูมิเนียมได้ลงทุน วิจัยและพัฒนาศักยภาพสูงสุดของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอลูมิเน

แผ่นโลหะผสมทองเหลืองเป็นคอมโพสิต (composite) ชั้นของวัสดุประกอบด้วย โลหะผสม ซึ่งมีแกนกลางเป็นอัลลอยด์ ที่ประกบอยู่กับหนึ่งด้านหรือสองด้าน ด้วยโลหะผสมที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ทำให้สะดวกในการประสาน ด้านหนึ่งอาจเคลือบด้วยชั้นปกป้องการกัดกร่อนจาก สารหล่อเย็น แกนกลางอัลลอยด์ ถูกสร้างมาเพื่อให้มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการกรัดกร่อนของสารเคมี การ Brazingเป็นวิธีการฟอร์มตัวเพื่อให้แผ่นโลหะแข็งแรง คงรูป และป้องกันรอยรั่ว แผ่นโลหะผสมทองเหลืองใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนในอุตสาห

ควบคุมสภาว

ตัวหล่อเย็นเครื

เครื่องหล่อเย็น

เครื่องระเหย
ตัวควบแน่น
ตัวให้ความร

หม้อน้ำ
น้ำมันเครื่อง
แอร์ ชาร

น้ำมันเกียร์
ระบบพวงมาลัย
ตัวระบายความร้อนน้

แผ่นโลหะผสม brazing ของ Signi อลูมิเนียม เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูง ซึ่งต้องควบคุมเการวัด ความคลาดเคลื่อน ความกว้าง และอัตราส่วนทางเคมีที่ถูกต้องและคุณสมบัติ ทางกายภาพ แต่ละ ตัวแปร ที่สำคัญเหล่านี้ เกิดจากเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรม และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง วันนี้ แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนจากอลูมิเนียมได้เขามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ลักษณะเด่นที่ได้เปรียบของอลูมิเนียม คือ น้ำหนักเบา ทนทานต่อการกัดกร่อน และทนทาน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบรูณ์แบบ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ทุ

 

Heat Exchangers

The unique properties of aluminum make it an essential material in today’s heat exchanger industry.

Aluminum strips for heat exchangers can be readily brazed and combine light weight and strength with good workability. The material’s resistance to corrosion, its ability to conduct heat and the fact that it is easily recycled are also key strengths in this application.

Signi aluminum manufactures and supplies aluminum finstock that meets the requirements of high quality heat transfer for automotive and housing applications.

Meeting the constantly evolving needs of users and customers is a priority for signi aluminum. The company’s investment in research and development seeks to optimize the performance of our foil products as well as our manufacturing processes.


Brazing sheet is a composite, layered material consisting of a central core alloy that is clad on one or two sides with a lower melting-point alloy to facilitate brazing. One side may be clad with a protective liner to inhibit corrosion from aggressive coolants. The central core alloy can be engineered for high strength and resistance to corrosion from road salt and chemicals. Brazing is a joining method that forms a strong, uniform, leak-proof joint. Brazing Sheet is used extensively in the following automotive heat exchangers:

Climate Control

Engine Cooling

Auxiliary Cooling

Evaporators
Condensers
Heater Cores

Radiators
Engine Oil
Charge Air

Transmission Oil
Power Steering
Fuel Cooler

Signialuminium’ brazing sheet is a highly engineered product requiring superior guage control capabilities, precise width tolerances and exacting chemical and physical properties. Each of these critical variables is met with industry leading technology and product development support. 
Today, virtually all heat exchangers incorporated in new vehicles are aluminum. Each offers the competitive advantage of being light weight, corrosion resistant and durable. A perfect match for today’s demanding vehicle design requirements!

 

 

คุณสมบัติทั(General Product Availability)

อัลลอยด(Core Alloys)

อัลลอยด์ห(Cladding Alloys)

AA 3003
AA 3004
3003+ZN (1.5% & 2.5%)

X900 with no Mg
x900 0.10 Mg
x900 0.27 Mg
x900 0.55 Mg

Dvlp High Temperature / High Strengh for CAC

AA 4343
4343 + Zn (1%)
AA 4045
4045 + 0.20 Mg
4045 + Zn (1% & 2%)
AA 4104
AA 4147
3003 + Zn (Coolant Side)
AA 7072 (Coolant Side)
High Strenght Anodic X397 (Coolant Side)

Gauge: 0.002" to 0.250" (0.051 mm to 6.35mm)

Clad %: 5%, 7.5%, 10%, 13%, 15% (other clad percentages available upon request)

Widths: 0.5 inches to 63 inches (12 mm to 1600 mm)

สัดส่วนการผสมข้างบน สามารถผลิตได้ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณสมบัติของอัลลอยด
Combinations of the above can be made available dependent on volume and potential other alloys and clad percentages possible, subje

 
ฟิน
โดยการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล แผ่นฟินของ Signi ได้พิสูจน์ความคุ้มค่า ทั้งใน ระบบปรับอากาศ หม้อน้ำรถยนต์ แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ด้วยอลูมิเนียมแท่งที่มีความบริสุทธิ์สูง กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทั้ง ขนาด รูปทรง และการตัด ความคลาดเคลื่อนที่วัดได้แคบ และการตัดขอบที่เยอดเยี่ยม ความบริสุทธิ์สุงที่แยกได้จากแร่ ทำให้ได้แผ่นฟินที่มีความ
Finstock
By meeting stringent specifications of globally competitive companies, Signi’s flat finstock has proved its worth in air conditioners, car radiators and heat exchangers. With the help of high-quality ingots, state-of-the-art gauge and shape control and precision slitting, we manufacture finstock that has tight gauge tolerances and excellent slit edges. A tight build-up combined with internal sound metallurgical properties produce good drawability required for all types of finning.
 

ขนาด

พารามิเตอ

ช่ว

ความคลาดเคลื่อน

ความหนา (มม.)

0.07 — 0.25

+/-0.005 up to 0.12

Partially annealed: 0.10 — 0.25

+/-0.01 for > 0.12

ความกว้าง (มม.)

100 — 1220

+/-0.5 for 100 — 250

+/-1 for > 250

เส้นผ่านศูนย์

With core: 70, 76, 150, 203, 300, 508

-

เส้นรอบว

300 — 1350
Partially annealed: 300 — 550

-

ไส้ใ

Plastic / M.S / AL

-


Dimensions

Parameter

Range

Tolerance

Thickness (mm)

0.07 — 0.25

+/-0.005 up to 0.12

Partially annealed: 0.10 — 0.25

+/-0.01 for > 0.12

Width (mm)

100 — 1220

+/-0.5 for 100 — 250

+/-1 for > 250

Coil I.D (mm)

With core: 70, 76, 150, 203, 300, 508

-

Coil O.D (mm)

300 — 1350
Partially annealed: 300 — 550

-

Core

Plastic / M.S / AL

-

 

ความเรีย

น้อยกว่า 20 I units (typical


Flatness

Less than 20 I units (typical)

 

มาตรฐาน(Applicable standards)

::

ASTM - B - 209M, Aluminium association — aluminium standards and data, Signi manufacturing limits (as applicable)

 

สมบัติทาง(Mechanical properties)

อัลลอย
Alloy (AA)

อุณหภ
Temper

%E (min)
(50mm gauge length)

UTS(mpa)

Min

Max

1050

H19

1

130

-

H26

4

95

130

1100

O

20

70

110

H14

3

105

140

H16

2

125

150

H22

20

95

130

H24

8

110

145

H26

4

130

165

1200

O

20

70

100

H14

3

105

140

H16

2

125

150

H22

20

95

130

H24

8

110

145

H26

4

130

165

3003

O

20

95

130

H14

3

130

180

H18

2

185

-

8011

O

25

85

115

 
การบรรจุ
แผ่นฟิน บรรจุในกล่องไม้ที่หุ้มผ้าด้วย HDPE และ hardboard รัดด้วยห่วงเหล็กและมีซิลิกาเจลสำหรับดูดความชื้น ช่วยรักษาคุณภาพส
Packing
Signi’s flat finstock is packed on wooden skids in either eye-to-sky or eye-to-wall condition, wrapped in HDPE fabric and hardboard and strapped with hoop iron. Moisture protection is ensured with silica gel packets and as the final step, the entire packed product is placed in a wooden cage.
 
แผ่นฟิน หล่
อัลลอย ความหนา(มม.) ความคลาดเคลื่อน (มม.) สัดส่วนการเคลือบ (%)
4343/3003 0.25~0.3 ±0.007 13~17
เส้นรอบวง: 1800 มม สูงสุ
ความกว้าง ความคลาดเคลื่อน: ±0.02 มม
เราสามารถผลิตตามมาตรฐานต้องการของลูกค้า      
1) Air cooling fin material
Alloy Thickness(mm) Tolerance(mm) Clad ratio(%)
4343/3003 0.25~0.3 ±0.007 13~17
OD:1800mm max
Width tolerance: ±0.02mm
Special specification and alloy can be produced accordingly to your requirement.      
 
แผ่นฟินอ
2) Other fin materials
ดัชนีคุณสมบัติ
Performance index of fin material
อัลลอย
Alloy
อุณหภ
Temper
ความหนา(มม)
Thickness(mm)
ความคลาดเคลื่อน(
Tolerance(mm)
Clad ratio(%) คุณสมบัติทา
Mechanical property
การใช้งา
Application
Tensile strength Yield strength Elongation
σb(MPa) σp0.2(Mpa) δ(%)min
3003 H14 0.08~0.12 ±0.005 None 150~200 ≥120 1 Evaporator fin and plate
3003 H26 0.3~0.35 ±0.015 None 190~220 ≥160 8 Glass mounting bracket material
3003 H14 0.06~0.1 ±0.005 None 150~200 ≥120 1 แผ่นฟินหม้อน้ำและแ
Radiator fin and plate
4343/3003/ 4343 H14 0.06~0.1 ±0.005 8~12 150~200 ≥120 1
4343/3003/ 4343 H14 0.08~0.12 ±0.005 8~12 150~200 ≥120 1 ฟิน ควบแน่น
Parallel condenser fin
4343/3003/ 4343 H14 0.1~0.12 ±0.005 8~12 150~200 ≥120 1 Charge air cooler material
4045/3003/ 4045 H14 0.1~0.12 ±0.005 8~12 150~200 ≥120 1
1060 O 0.35~0.4 ±0.02 None 55~95 ≥15 25 Air cooling fin material for tubes
1100 O 0.35~0.4 ±0.02 None 75~105 ≥25 25
3003 O 0.2~0.3 ±0.01 None 100~150 ≥45 15 Aluminum for heating element
3003 H16 0.5~0.7 ±0.02 None 150~210 ≥120 1
4047 H18 0.05~0.1 ±0.005 None ≥200 ≥170 0.5
4A13 H18 0.05~0.1 ±0.005 None ≥190 ≥16 0.5
4104 H18 0.05~0.1 ±0.005 None ≥220 ≥190 0.5
3003(inner fin) O 0.2~0.3 ±0.007 None 100~150 ≥45 15 Oil cooler
6951(inner fin) O 0.2~0.3 ±0.007 None 115~165 ≥50 15
3003(external fin) H14 0.1~0.15 ±0.005 None 150~200 ≥120 1
3003(inner fin) O 0.2~0.3 ±0.007 None 100~150 ≥45 15 Engineering machinery
3003(inner fin) H12 0.2~0.3 ±0.007 None 120~160 ≥85 2
3003(external fin) H14 0.1~0.15 ±0.005 None 150~200 ≥120 1
Performance index of plate material
4343/3003 O 1.2~3 ±0.03 5~10 100~150 ≥45 25 แผ่นฟินหม้อน้ำและแ
Radiator fin and plate
4343/3003/ 7072 O 1.2~3 ±0.03 5~10 100~150 ≥45 25
4343/3003/4343 O 0.4~0.5 ±0.02 8~12 100~150 ≥45 27 Evaporator fin and plate
4045/3003/4045 O 0.8~1.2 ±0.03 8~12 100~150 ≥45 27
4045/3003/ 4045 O 2~3 ±0.05 8~12 100~150 ≥45 25 Charge air cooler material
4045/3003/ 4045 O 0.5~0.8 ±0.02 15~20, 10~15 100~150 ≥45 25 Oil cooler
4104/3003/ 4104 O 0.5~0.8 ±0.02 15~20, 10~15 100~150 ≥45 25
4104/3003/ 4104 H14 0.6~0.8, 1.2~1.5 ±0.02,
±0.03
13~17, 8~12 150~200 ≥120 3 Engineering machinery
 
 
บริการออนไลน์
 

 

 
     
     
     
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา

Web: http://www.signialuminium.com
โทรศัพท์:+86-371-55689814 55686476 
โทรศัพท์มือถือ:0086-13673369503 18637161950
แฟกซ์ :+86-371-55686475
อีเมล : [email protected]
MSN: [email protected]
Skype:Signialuminium

สินค้าขายดี: แผ่นรีดร้อน อลูมิเนียมวงกลม หม้อแปลงไฟฟ้า Aluminium mould plate Aluminium closure sheet Aluminium foil strip อลูมิเนียมวงกลม
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | เทคโนโลยี | มีเดีย | ติดต่อเรา
ติดต่อเรา