English  /  中文  /  Espanol  /  日本語  /  Vietnam  /  Thai

Liên hệ với chúng tôi

Company Name:

Henan Signi Aluminum Co.,Ltd

Head Office:

A126 Building 4, No.89 Science Avenue,National HI-Tech Industry Development Zone,Zhengzhou,Henan,China

Factory address:

Industrial District, Xin'an, Luoyang city, Henan Province

Tel:

+86-371-55689814 55686476

Fax:

+86-371-55686475

Mobile:

0086-13673369503

Mail address:

[email protected]

SKYPE:

Signialuminium


Contact Person:

Nguyen Xuan Hieu (Mr Paul)

Distributor

Cong Ty TNHH GIAI PHAP TOT

Address

91-93 Duong 5, Phuong An Phu, Quan 2, TP Ho Chi Minh

Tel:

84-08- 6297 0469

Cell Phone

+84-08-90 287 3345

E-mail

[email protected]

Skype

paulushieu

 

 

 

 
Dịch vụ trực tuyến
 

 

 
     
     
     
Hiển thị sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Contact Person : Mr. Alex
Distributor: Cong Ty TNHH GIAI PHAP TOT
Address: A126 Building 4, No.89 Science Avenue,National HI-Tech Industry Development Zone,Zhengzhou,Henan,China
Cell Phone: 13673369503
E-mail: [email protected]
Skype:signialuminium

Trang chủ | Giới thiệu về chúng tôi | Sản phẩm | Kỹ thuật | Truyền thông tin | Liên hệ với chúng tôi
COPYRIGHT (C) ZHENGZHOU SIGNI INDUSTRIAL CO.,LTD 2011